top of page
IMG_0474_edited.jpg

Verwijzers

Sketches 36.png

Onze visie en werkwijze

Praktijk Praght wil het verschil maken in het leven van kinderen en gezinnen met emotionele en/of gedragsproblemen, trauma en problemen in de gehechtheid. Bij praktijk Praght gaan we ervan uit dat opvoeders de belangrijkste personen zijn voor hun kind, ook al ervaren zij dat door het gedrag van hun kind misschien niet altijd zo. Een kind kan door verschillende factoren onvoldoende basisvertrouwen ontwikkeld hebben. Het kind laat dan diverse gedrags- of emotionele problemen zien. Ook kan het zijn dat het kind nare ervaringen heeft meegemaakt in zijn leven (een trauma). Dit vraagt van de opvoeders specifieke kennis en vaardigheden. Opvoeders worden hierin ondersteund en begeleid door middel van het aanleren van ondersteunende interactievaardigheden in relatie met hun kind middels videofeedback begeleiding. Ook geven we psycho-educatie op het gebied van basisvertrouwen en gehechtheid, de relatie tussen stress, emoties en gedrag, werking van het brein, basisbehoeften, grenzen stellen op een veilige manier en een kalm brein bij opvoeders zelf. 

Doelgroep

Onze specifieke werkwijze is speciaal ontwikkeld voor ouders van kinderen (0-18 jaar) met hechtingsproblemen en trauma en hiermee samenhangende emotionele en gedragsproblemen. Deze werkwijze is echter niet in elke situatie toe te passen en is niet bedoeld als intensieve begeleiding op meerdere levensgebieden. Daarom hebben wij hieronder uitgelegd wat we wel en niet doen en waarom.

Sketches 40.png

Wat doen we wel:

  • Procesdiagnostiek naar trauma en hechting met als doel heldere beeldvorming over wat dit kind en zijn/haar omgeving nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

  • Behandeling middels video interactie begeleiding bij emotionele en/of gedragsproblemen, trauma en hechtingsproblemen. Hierbij maken wij ook gebruik van o.a. systeemtherapie, schematherapie, CGT, ACT, WRITEjunior, EMDR en Sherborne therapie. 

  • Bij de aanmelding zullen we onderzoeken of de hulpvraag van uw client aansluit bij ons groepsaanbod en of uw client daarvoor open staat. Klik hier voor meer informatie over ons groepsaanbod. 

 

specialist trauma en hechting
Sketches 39.png

Wat doen we niet:

  • Complexe casussen waarbij de basisvoorwaarden onvoldoende op orde zijn en er op veel levensgebieden hulpvragen zijn. Daarvoor is onze behandeling niet toereikend.

  • Wij voeren geen Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG) uit. Wij werken wel samen met organisaties die dit in het gezin uitvoeren. Wij kunnen ‘ingevlogen’ worden voor het uitvoeren van video interactie begeleiding op het stuk trauma en hechting.

  • Wij voeren geen enkelvoudige diagnostiek uit naar DSM-V stoornissen.

  • Wij doen geen spoed- of crisishulp. 

  • Wij voeren geen beoordeling uit in een gedwongen kader. 

specialist trauma en hechting
Sketches 36.png
Sketches 36.png

Aanmelden en wachttijd

Wij hanteren verschillende wachttijden naar gelang de complexiteit van de casus. De wachttijd bedraagt doorgaans 12 weken. Klik op Aanmelden op de huidige wachttijd te zien. 

Als u een cliënt wilt aanmelden, dan kunt u bij ons een aanmeldformulier aanvragen via info@praght.nl. Bent u (huis)arts? Dan kunt u naar ons verwijzen via ZorgDomein. 

bottom of page