top of page
IMG_1954.jpg

Werkwijze 

Sketches 36.png
Welkom bij praktijk Praght 

Wij komen graag met je in contact om je te ondersteunen bij opvoedvragen. Wanneer je het aanmeldformulier invult en naar ons opstuurt, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.​Na de aanmelding zal er eerst een kennismakingsgesprek via de telefoon plaatsvinden. In dit eerste gesprek kun je aftasten of de aanpak en werkwijze van praktijk Praght je aanspreekt. We vertellen je meer over onze werkwijze en bekijken aan de hand van jouw informatie of ons zorgaanbod past bij jouw vraag. Voor vergoeding van de geboden hulp, is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, kinderarts of van de gemeente nodig. Kijk voor actuele wachttijden op onze pagina 'Aanmelden'. 

Sketches 43.png

Intake

Wanneer je merkt dat je op de juiste plek bent voor uw opvoedvragen, dan volgt een intakegesprek op een van onze locaties. Jouw hulpvraag wordt in dit gesprek verder in kaart gebracht. We doen dit met behulp van een aantal vragenlijsten die ouders invullen. Daarnaast maken we in overleg een video opname van een gezinsmoment. In sommige gevallen is meer informatie of psychologisch onderzoek nodig. Ook kan de school, uiteraard met jouw toestemming, om informatie worden gevraagd.  Aan de hand van deze informatie wordt een behandelplan opgesteld. Als iedereen zich kan vinden in het plan, wordt de behandeling gestart. De geboden hulp is nooit standaard; elke situatie is anders, elke persoon is uniek. Bij praktijk Praght hebben wij daar oog voor. 

specialist trauma en hechting
Sketches 38.png

Behandeling

Wij vinden goed contact met jou en jouw kind van groot belang. We kijken goed naar jullie situatie, de leeftijd van het kind en de opvoedvragen om te bepalen hoe vaak we elkaar zien. Als ouder(s) vormen jij/jullie een belangrijk onderdeel van de behandeling.  Tijdens een behandeling leer je als ouders interactievaardigheden toe te passen bij je kind aan de hand van videofeedback. Je leert meer over basisvertrouwen, hechting en de werking van het brein. Ook krijg je meer kennis over stressregulering en het omgaan met emoties. Daarnaast kunnen ook andere methodieken worden ingezet, zoals schematherapie, EMDR of cognitieve gedragstherapie. Dit doen we in overleg met jou. Wanneer de situatie erom vraagt kan ook samenwerking worden gezocht met de leerkracht of mentor van jouw kind. Dit doen wij alleen met jouw toestemming.   

specialist trauma en hechting
Sketches 37.png

Groepsaanbod

Je kunt bij de aanmelding er voor kiezen om deel te nemen aan het groepsaanbod van praktijk Praght. Samen met vier ouderparen kun je ervaringen en kennis uitwisselen en van elkaar leren middels video beelden. Na afloop ga je naar huis met kennis, handvatten en vaardigheden in de interactie met jouw kind en merk je dat hiermee het basisvertrouwenvan het kind groeit.​ Het is een startmodule en geeft een goede basis voor de hulpvraag waarmee je bent aangemeld. Aansluitend kan de ouderbegeleiding verder voortgezet worden middels individuele behandeling bij een behandelaar van praktijk Praght. 

specialist trauma en hechting

Afsluiting 

​Aan het einde van de behandeling wordt samen met jou gekeken wat de effecten van de behandeling zijn geweest en hoe je de geboden hulp hebt ervaren. Dit doen we in een afsluitend gesprek en door het invullen van een vragenlijst. Als je geen verdere hulp meer van ons nodig hebt ronden we de behandeling af.

bottom of page