top of page
EPV0232_edited.jpg

Over praktijk Praght

Sketches 36.png
Sketches 36.png
Uitgebreide expertise op één plek

Praktijk Praght is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde professionals werkzaam in een groot deel van de drie noordelijke provincies. Binnen deze samenwerking zijn veel verschillende expertises gebundeld, zoals een systeemtherapeut, GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist en orthopedagogen met specialisme trauma en hechting. 

Wat doen we 

Praktijk Praght wil het verschil maken in het leven van kinderen en gezinnen met emotionele en/of gedragsproblemen, trauma en problemen in de gehechtheid. We richten ons daarbij op het vergroten van basisvertrouwen bij kinderen, zodat kinderen zich veilig en ondersteund voelen en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast ondersteunen we ouders in het krijgen van meer vertrouwen in zichzelf en om voorspelbaar, betrouwbaar en invoelend af te stemmen op het kind. We werken vanuit een persoonlijke en positieve benadering middels een gezinsgerichte aanpak. 

specialist trauma en hechting

Waar staan we voor

Praktijk Praght wil bereiken dat ieder kind en iedere jongere, bij wie de ontwikkeling op enigerlei wijze stagneert, zich alsnog op een gezonde manier kan ontwikkelen. Er is de laatste jaren steeds grotere aandacht voor gehechtheid als belangrijk onderdeel van de hulp aan kinderen en gezinnen. Daarom willen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken en deelt praktijk Praght haar deskundigheid met opvoeders en collega hulpverleners. We zijn een kleinschalige, multidisciplinaire organisatie die jeugdzorg bij concrete opvoedingsvragen biedt in combinatie met specialistische behandeling bij bij psychische problemen, trauma en problematische gehechtheid.

specialist trauma en hechting
bottom of page