top of page
2D0216B4-FE77-43A2-A39B-69D117A053E8_edited_edited_edited_edited.png

Het team

Sketches 37.png
specialist trauma en hechting

Caroline Visser

Orthopedagoog-generalist

Mensen en in het bijzonder kinderen raken mij. Ik heb altijd al geweten dat ik een rol wilde spelen in het leven van kinderen en hun ouders om te zorgen voor een geborgen en stabiele gezinssituatie waarbij een kind vertrouwen in zichzelf en in anderen kan ontwikkelen. In de loop van de jaren heb ik me steeds meer gericht op de interactie tussen kinderen en hun opvoeders. Het gebruik maken van mijn kennis en ervaring als orthopedagoog, als moeder, als video-interactiebegeleider in combinatie met meer therapeutische methodieken als cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR, maken mij een creatieve behandelaar gericht op krachten en mogelijkheden.​ 

specialist trauma en hechting

Maria Rozema-van Goslinga

Orthopedagoog-generalist
Ieder kind is uniek en vraagt om begrepen te worden in zijn situatie. Dit uitgangspunt drijft mij in mijn werk. Mijn belangrijkste doel is: het verder helpen van kinderen/jongeren en ouders in hun omgeving, zodat er afstemming, groei, ontwikkeling, plezier en ontspanning is. Ik werk cliëntgericht, vanuit betrokkenheid en contact. Ik specialiseer mij in hechting en trauma en heb geruime ervaring in het werken met adoptie- en pleegkinderen. Ook mijn ervaring als moeder van vier kinderen vind ik waardevol. Een van mijn kinderen heeft ontwikkelingsproblematiek, wat mij als ouder en orthopedagoog een ervaring rijker maakt. ​ 

specialist trauma en hechting

Ina van der Laan

Systeemspecialist​

 Met veel plezier werk ik sinds 2019 bij deze praktijk. Wat mij zo aanspreekt zijn de contacten met ouders en kinderen waarin hechting het hoofdthema is. Al mijn kennis en ervaring over gezinnen en de problemen die zij kunnen ervaren gebruik ik om hen te steunen in de groei naar volwassenheid. Uitgangspunt is dat iedereen deugt en zelf verantwoordelijk is. Van mij kun je verwachten dat ik eerlijk ben en duidelijk. Mijn Groningse wortels zullen daar mede verantwoordelijk voor zijn. Ik ben opgeleid als systeemspecialist en orthopedagoog en heb kennis van systeemtheoretisch ontwikkelingsperspectief, geweldloze communicatie, video hometrainingen Sherborne.​

specialist trauma en hechting

Dian Rozema

Orthopedagoog

 ​Mijn naam is Dian Rozema. Ik werk de helft van de tijd op een middelbare school in de stad Groningen. Hier verricht ik verschillende werkzaamheden, zowel op diagnostisch gebied als op het gebied van begeleiding. Daarnaast werk ik sinds januari 2019 met veel plezier bij praktijk Praght. We zijn een kleinschalige praktijk met gedreven en enthousiaste collega’s. Ik specialiseer mij in hechting en sociaal-emotionele problematiek. Tijdens de behandeling vind ik samenwerken belangrijk. Kind en (pleeg)ouders zijn expert op het gebied van zichzelf, ik denk graag met hen mee. Het is mooi om te zien hoe je mensen verder kunt helpen en hoe het zelfvertrouwen groeit.

specialist trauma en hechting

Marjolijn Rijskamp 

Orthopedagoog

Sinds 2020 voel ik me als en vis in het water praktijk Praght. Ik voer diagnostiek en behandeling uit, waarbij ik mij specialiseer in sociaal-emotionele problematiek en hechting. Met mijn analytische blik kan ik breed kijken naar het gedrag van het kind en zijn context. In de hulp aan gezinnen probeer ik samen met ouders het gedrag van het kind zo goed mogelijk te vertalen (wat zegt, voelt, ervaart, wil, bedoelt dit kind) en te onderzoeken wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ik maak daarbij gebruik van de video interactie begeleiding, cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness. Ook ben ik verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem van de praktijk. 

specialist trauma en hechting

Laura Smidt

GZ-psycholoog​

Mijn naam is Laura Smidt en werk sinds 1995 als orthopedagoog in de geestelijke gezondheidszorg en heb ik me ontwikkeld tot gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner i.o.. Ik heb tijdens mijn loopbaan veel ervaring opgedaan met gedrags-en ontwikkelingsproblematiek bij kinderen. De interactie tussen ouder en kind heeft vanaf het begin van mijn loopbaan mijn interesse gehad, met name het zichtbaar maken van de hulpvraag van het kind. Vooral voor die kinderen of jongeren die iets extra’s vragen van hun omgeving wil ik me inzetten zodat hun eigen kracht (weer) beschikbaar wordt. Zo kunnen zij én hun omgeving zich verder ontwikkelen. 

bottom of page