top of page
EPV0336_edited.jpg

Groepsaanbod

Sketches 36.png
Groepsaanbod speciaal voor opvoeders

Het volgen van ons groepsaanbod is een goede optie als je bij ons op de wachtlijst staat. Je kunt het groepsaanbod zien als een startmodule en geeft een goede basis voor de hulpvraag waarmee je bent aangemeld. Aansluitend kan, rekening houdend met de wachtlijst, de ouderbegeleiding verder voortgezet worden middels individuele behandeling bij een behandelaar van praktijk Praght. Het volgen van ons groepsaanbod kan ook een goede manier zijn om de kennis en vaardigheden die je al in een behandeltraject binnen praktijk Praght hebt opgedaan verder te ontwikkelen. Ons groepsaanbod bestaat uit twee methodes, hechting & basisvertrouwen en mindful ouderschap. Wij kijken samen met jou welke methode past bij jouw hulpvraag. Beide methodes vinden elk jaar in het voorjaar en in het najaar plaats in Aduard. 

Sketches 39.png

Groepsaanbod hechting & basisvertrouwen 

Bij de opvoedersgroep hechting & basisvertrouwen gaan we in een groep van 4 á 6 ouder(paren) aan de slag met de het aanleren van interactievaardigheden om het basisvertrouwen van je kind te vergroten. Door middel van uitgebreide psycho-educatie over hechting, gedrag, emotie en de werking van het brein leer je stap voor stap het gedrag van jouw kind vanuit een gehechtheidsbril te bekijken. We maken hierbij gebruik van video opnamen uit de thuissituatie die je zelf gaat maken. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor deze opnamen en worden de interactie principes aangeboden en geoefend. 
Na afloop ga je naar huis met kennis, handvatten en vaardigheden in de interactie met jouw kind en merk je dat hiermee het basisvertrouwen van het kind groeit. 

specialist trauma en hechting
Sketches 41.png

Groepsaanbod mindful ouderschap

In de hectiek van de dag kan je als ouder ervaren dat het opvoeden een stressvolle gebeurtenis is geworden. Dagelijkse activiteiten met je kind verlopen niet zoals je hoopt, je ervaart minder vreugde in de opvoeding en je mist op dit soort momenten de verbinding met je kind. Bij het zorgen voor onze kinderen en gezin, kunnen we vergeten om voor onszelf te zorgen. ​Deze methode leert je hoe je beter om kunt gaan met stress en de dagelijkse hectiek in het ouderschap. Je leert om met vriendelijkheid te kijken naar je eigen gedachten, gevoelens en automatische reacties in de opvoeding en in contact te komen met je eigen behoeften als ouder. Je leert beter omgaan met je eigen emoties en je kinderen ondersteunen in het omgaan met emoties. Na de training vertellen ouders dat ze zich: minder gestresst voelen, beter met stress kunnen omgaan, minder heftig reageren op bepaald gedrag van hun kinderen en hun kinderen en ook zichzelf als ouder meer accepteren. De methode is wetenschappelijk onderbouwd door onderzoek van Susan Bögels aan de Universiteit van Amsterdam.

specialist trauma en hechting
Sketches 36.png
Sketches 36.png

Praktische informatie

Het voordeel van het volgen van ons groepsaanbod is dat je in korte tijd veel nieuwe kennis en vaardigheden leert die je direct kunt toepassen in de opvoedsituatie. Ook de uitwisseling met andere ouders wordt als ondersteunend ervaren. Als je interesse hebt in ons groepsaanbod, neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen met jou of ons aanbod aansluit bij jouw hulpvraag. ​Voorafgaand aan de deelname zal er met jou/jullie een intakegesprek plaatsvinden en na afronding een evaluatiegesprek. Deze gesprekken vinden individueel plaats en niet in de groep. 

bottom of page